Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Radovi na izgradnji istražne geotermalne bušotine – Korenovo GT-1

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22) naručitelj Terme Bjelovar d.o.o., prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu javnih radova, proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima