O NAMA

Trgovačko društvo TERME BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam sa sjedištem u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2  (u nastavku: Društvo) temeljem Odluke Gradskog Vijeća Grada Bjelovara o osnivanju trgovačkog društva Klasa: 023-01120-01/01 1 urbroj:2103-01-02-20- 8 od 18. veljače 2020. godine i temeljem rješenja Trgovačkog suda u Bjelovaru broj Tt-20-/425-2 upisano je u sudski registar Trgovačkog suda dana 05. ožujka 2020. godine.

Grad Bjelovar je  Društvo osnovao  radi razvoja programa istraživanja i korištenja geotermalne energije u energetske svrhe (toplinarstvo) za industrijsku zonu na području Velikog Korenova, plastenike i druge svrhe,  u slučaju potrebe za dogrijavanje budućeg bazenskog kompleksa  i  radi upravljanja  budućim bazenskim kompleksom čiju izgradnju financira Grad Bjelovar.

 Društvo  tijekom 2021. godine nastavlja  s poslovima  na  razvoju programa istraživanja  geotermalnih voda  u istražnom prostoru ”Korenovo” koji su započele  podnošenjem prijedloga  Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Zagreb za raspisivanje nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalne vode u predloženom istražnom prostoru ”Korenovo”, a  radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalne vode u energetske svrhe (toplinarstvo) za industrijsku zonu na području Velikog Korenova, plastenike i druge svrhe, te u slučaju potrebe za dogrijavanje budućeg bazenskog kompleksa. Agencija za ugljikovodike je u ime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pripremila dokumentaciju za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru ”Korenovo” radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe KLASA:310-34/20-01/05; URBROJ:405-01/01-20-4 od 14. 12. 2020. godine s rokom dostavljanja ponuda do 1. veljače 2021. godine do 12 sati. Društvo je u suradnji s trgovačkim društvom Gte d.o.o. Zagreb pripremilo ponudu i dokumentaciju navedenu u  javnom nadmetanju.

Nakon provedenog javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje  geotermalnih voda u istražnom prostoru ”Korenovo” Ministarstvo gospodarstva  i održivog razvoja  donijelo je  dana 11. ožujka 2021. godine  Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru ”Korenovo” KLASA: 310-01/21-01/30, URBROJ: 517-06-3-1-21-1 kojom je  navedeno Ministarstvo ponuditelju TERME BJELOVAR d.o.o. izdalo  dozvolu za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru ”Korenovo”.

U istražnom prostoru ”Korenovo” u okviru istražnih radova predviđena je izrada jedne proizvodne geotermalne bušotine dubine do 1500 m. Vrijednost investicije iznosi 20.250.000,00 kn. 

Društvo planira  investiciju većim dijelom  financirati bespovratnim  sredstvima iz europskih i nacionalnih fondova. Predstavnici Grada  i  Društva  na web seminaru koji   je za pravne osobe koji se bave istraživanjem geotermalnih voda sa svrhom  pridobivanja geotermalnih  voda u energetske svrhe (toplinarstvo) organizirao  Institut Hrvoje Požar obavješteni su da nadležno Ministarstvo priprema  Poziv za javno nadmetanje sa  svrhom ostvarivanja bespovratnih financijskih  sredstava iz Europskih fondova. Društvo je   prihvatljiv   ponuditelj,  jer je  po nadležnom Ministarstvu već   odabrano kao najpovoljniji ponuditelj za istraživanje geotermalnih  voda u  istražnom prostoru ”Korenovo”. Već na tom prvom javnom nadmetanju u  2021. godini  Društvo planira  ostvariti cca  50% bespovratnih financijskih  sredstava  od ukupno 22.250.000,00 kn potrebnih za svih 5 ili manje godina istraživanja (što ovisi o broju prijavitelja na predmetnom javnom nadmetanju). Osim navedenog, Društvo  će sudjelovati u svim javnim nadmetanjima  radi privlačenja financijskih sredstava iz europskih i nacionalnih fondova, a u slučaju potrebe  u daljnjem razdoblju pronaći  strateškog  partnera koji će se uključiti i financirati projekt (geotermalni dio projekta sa osmišljenim projektom korištenja nakon definiranja energetskog potencijala geotermalnog ležišta).

Istražni radovi temeljem Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru ”Korenovo” KLASA: 310-01/21-01/30, URBROJ: 517-06-3-1-21-1 kojom je Ministarstvo gospodarstva  i održivog razvoja Društvu TERME BJELOVAR d.o.o.   izdalo   dozvolu za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru ”Korenovo” se mogu izvoditi pet godina, ali Društvo  namjerava planirane radove izvesti u kraćem razdoblju.