TERME BJELOVAR d.o.o. Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 Email: termebjelovar@gmail.com
IZBORNIK

Izmjene plana nabave roba, usluga i radova u 2021. godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/2016) donosimo Izmjene plana nabave roba, usluga i radova u 2021. godini. U nastavku preuzmite dokument.