BJELOVAR POVEĆAVA PROIZVODNJU GEOTERMALNE ENERGIJE

Grad Bjelovar je dobio sredstva iz EEA i norveških grantova iz programa „Energija i klimatske promjene“.

Potpore EEA i Norveške financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška, a imaju dva cilja – doprinijeti ravnopravnijoj Europi, društveno i ekonomski – te ojačati odnose između Islanda, Lihtenštajna i Norveške i 15 država korisnica u Europi. Grad Bjelovar prijavio je projekt „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – Instrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1“ i ostvario potpore za njegovu provedbu. Grad je korisnik projekta s partnerima EFLA Consulting Engineers sa Islanda te Termama Bjelovar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.478.076,98 €, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 1.300.000,00 €. Projekt će se provoditi od 24. svibnja 2022. do 30. travnja 2024. godine.

Cilj projekta je povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe kroz izvođenje infrastrukturnih radova na bušotini Korenovo GT-1 s ciljem eksploatacije geotermalne energije. Prema dosadašnjim pokazateljima indicirano geotermalno ležište klasificirano je u srednje temperaturna ležišta temperature cca. 70 C.

Nakon izrađene dokumentacije pristupit će se izradi bušotine s instaliranim kapacitetom za proizvodnju geotermalne energije od 3 MW. Geotermalna energija dobivena iz bušotine Korenovo GT – 1 koristit će se u toplinarske svrhe za snabdijevanje planiranog sportsko-rekreacijskog kompleksa u Velikom Korenovu toplinskom energijom, zatim buduće Poslovne zone Korenovo i buduće planirane stakleničke poljoprivredne proizvodnje na području Velikog Korenova.

Krajnji korisnici su korisnici usluga bazenskog kompleksa, poduzetnici u Poslovnoj zoni Korenovo, poljoprivrednici koji će geotermalnu energiju koristiti za proizvodnju, svi stanovnici lokalnog područja na kojem se projekt provodi zbog povećanje kvalitete zraka uslijed smanjenja emisije CO2 te gospodarskog razvoja područja i cjelokupna zajednica. Ovim će se projektom povećati korištenje obnovljivih izvora energije na području Grada Bjelovara, poboljšati kakvoća zraka, poticati gospodarski razvoj područja, brendirati područjae Grada u području eksploatiranja geotermalne energije te pružiti primjeri dobre prakse ostalim jedinicama lokalne samouprave s geotermalnim potencijalom.

Više o grantovima možete pronaći na web stranicama.
EEA Grants | Energija i klimatske promjene
Home | EEA Grants

ZAJEDNO ZA ZELENU, KONKURENTNU I UKLJUČIVU EUROPU
Projekt „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – Infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,3 mil. EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“. Cilj projekta je povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe.

Sadržaj ove podstranice je izrađen uz financijsku potporu Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.
Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost Nositelja projekta Grada Bjelovara te Projektnih partnera Termi Bjelovar d.o.o. i EFLA Consulting Engineers i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.

Podijeli s prijateljima!