KREĆE IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA KORIŠTENJE GEOTERMALNE ENERGIJE U BJELOVARU

Grad Bjelovar je dobio sredstva iz EEA i norveških grantova iz programa „Energija i klimatske promjene“.

Financijski mehanizam EGP-a i Norveški financijski mehanizam pridonose smanjenju socijalnih i ekonomskih razlika unutar Europe te jačaju bilateralnu suradnju između država donatora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i Republike Hrvatske. Grad Bjelovar prijavio je projekt korištenja geotermalne energije na području Velikog Korenova – Korenovo GT-1, te je ostvario potpore za izradu tehničke dokumentacije. Grad je korisnik projekta s partnerima EFLA Consulting Engineers sa Islanda te Termama Bjelovar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 309.320,04 €, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 258.251,29 €. Projekt će se provoditi od 24. svibnja 2022. do 30. travnja 2024. godine.

Cilj projekta je povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe. Svrha projekta jest proizvodnja energije s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe kroz izradu tehničke dokumentacije koja je potrebna kako bi se došlo do faze izgradnje bušotine te eksploatacije/proizvodnje geotermalne energije.

Na temelju istražnih radova, procijenjeno je kako će se na godišnjoj razini proizvesti 25.920 MWh geotermalne energije godišnje te je procijenjeno smanjenje godišnjih emisija CO2 (t) u iznosu od 3.500 tona godišnje. Tehnička dokumentacija je preduvjet za izradu bušotine te proizvodnju geotermalne energije, s krajnjim planiranim kombiniranim korištenjem geotermalne energije.

Nakon izrađene dokumentacije pristupit će se izradi bušotine s instaliranim kapacitetom za proizvodnju geotermalne energije od 3 MW. Geotermalna energija dobivena iz bušotine Korenovo GT – 1 koristit će se u toplinarske svrhe za snabdijevanje planiranog bazenskog kompleksa u Velikom Korenovu toplinskom energijom, zatim buduće Poslovne zone Korenovo i buduće planirane stakleničke poljoprivredne proizvodnje na području Velikog Korenova.

Krajnji korisnici su korisnici usluga bazenskog kompleksa, poduzetnici u Poslovnoj zoni Korenovo, poljoprivrednici koji će geotermalnu energiju koristiti za proizvodnju, svi stanovnici lokalnog područja na kojem se projekt provodi zbog povećanje kvalitete zraka uslijed smanjenja emisije CO2 te gospodarskog razvoja područja i cjelokupna zajednica.

Više o grantovima možete pronaći na web stranicama.
EEA Grants | Energija i klimatske promjene
Home | EEA Grants

ZAJEDNO ZA ZELENU, KONKURENTNU I UKLJUČIVU EUROPU

Projekt „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Velikog Korenova – Korenovo GT-1“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 258,2 tis. EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“. Cilj projekta je povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe.

Sadržaj ove podstranice je izrađen uz financijsku potporu Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.
Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost Nositelja projekta Grada Bjelovara te Projektnih partnera Termi Bjelovar d.o.o. i EFLA Consulting Engineers i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.

Podijeli s prijateljima!