ODRŽAN OKRUGLI STOL O POTENCIJALIMA GEOTERMALNE ENERGIJE U BJELOVARU

Grad Bjelovar je dobio sredstva iz EEA i norveških grantova iz programa „Energija i klimatske promjene“.

Financijski mehanizam EGP-a i Norveški financijski mehanizam pridonose smanjenju socijalnih i ekonomskih razlika unutar Europe te jačaju bilateralnu suradnju između država donatora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i Republike Hrvatske. Grad Bjelovar prijavio je projekt korištenja geotermalne energije na području Velikog Korenova – Korenovo GT-1, te je ostvario potpore za izradu tehničke dokumentacije. Grad je korisnik projekta s partnerima EFLA Consulting Engineers s Islanda te Termama Bjelovar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 309.320,04 €, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 258.251,29 €. Projekt će se provoditi od 24. svibnja 2022. do 30. travnja 2024. godine.

Danas, 5. listopada 2022. godine održan je okrugli stol o potencijalima geotermalne energije u Bjelovaru u okviru projekta „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Velikog Korenova – Korenovo GT-1“, ref. br. 70. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici Upravitelja, EIHP, projektni tim, partner EFLA

Tena Bilić, dip.ing.geologije iz tvrtke Geotermalni izvori d.o.o. održala je prezentaciju na temu trenutnog stanja istraživanja i potrošnje geotermalne energije u Republici Hrvatskoj. Trenutno se u Hrvatskoj geotermalna energija koristi na 16 lokacija u toplicama, na 2 lokacije u staklenicima za proizvodnju povrća, te na još 3 lokacije za grijanje, a sve lokacije zajedno koriste oko 89 MW energije iz geotermalnih izvora. Bilić je istaknula kako u Hrvatskoj postoje veliki potencijali za povećano korištenje geotermalne energije, a uzročno-posljedično povećan je interes domaćih i stranih investitora. U raspravi je istaknuto kako je potrebno napraviti dobre poslovne planove i zaokružiti procese iskorištavanja energije za sve svrhe gledajući širu sliku. Potencijalne druge lokacije na području grada Bjelovara na kojima su studije pokazale da postoje mogućnosti za iskorištavanje geotermalne izvore mogu se iskoristiti u budućnosti i nadovezati na ovaj projekt. Dane su i regionalne informacije o području te geološka i geofizička interpretacija istražnog prostora Korenovo s fokusom na geološke značajke geotermalnog ležišta, očekivani geološki profil bušotine Korenovo GT-1 i procjenu njenog kapaciteta za izravnu potrošnju energije.

O samom dizajnu bušotine KorGT-1 i očekivanoj dinamici njene izgradnje, ispitivanja i završetka nakon uspješnog ispitivanja govorio je Zoran Veselinović, dipl.ing. naftnog rudarstva. Nakon javnih radova, uslijediti će bušenje koje će odobriti resorno Ministarstvo. Zatim slijede proizvodna testiranja same bušotine koja će se završiti nakon pozitivnih rezultata testiranja. Nakon završetka, ista se stavlja u svoju funkciju proizvodnje geotermalne energije. Istaknuto je kako se u procesu bušenja može naići na niz problema, koji se moraju rješavati odmah u suradnji s konzultantima. Potrebno je poznavati geološke strukture te donositi odluke pravovremeno i brzo. Planovi za budućnost su da će se topla voda koristiti za grijanje kućanstava i terme koje se paralelno razvijaju uz projekt.

Mr.sc. Runar Magnusson, inž.strojarstva iz islandske tvrtke EFLA Consulting Engineers, partnera na projektu, govorio je o direktnoj primjeni geotermalne energije, iskustvima projektiranja i najboljih praksi. Proizvodnja električne energije geotermalnom energijom značajno se povećala posljednjih godina. Geotermalna postrojenja trenutno proizvode 25% ukupne proizvodnje električne energije u zemlji. Tijekom 20. stoljeća Island je prešao put od jedne od najsiromašnijih europskih zemalja, ovisne o uvoznoj energiji, do zemlje s visokim životnim standardom u kojoj se praktički sva stacionarna energija dobiva iz obnovljivih izvora. U 2014. otprilike 85% primarne potrošnje energije na Islandu dolazilo je iz domaćih obnovljivih izvora. Geotermalni izvori čine 66% islandske primarne potrošnje energije.

Naglašeno je kako je potrebno promijeniti svijest i donijeti odluke na razini države o smanjenju korištenja plina i nafte. Island ima mogućnosti za bušotine nafte i plina, ali su odlučili da ih ne žele iskorištavati. U jeku klimatskih promjena, globalnog zatopljenja i promicanja zelenih politika nužno je okrenuti se alternativnim mogućnostima koje su ekološki prihvatljivije.

Cilj projekta je povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe. Svrha projekta jest proizvodnja energije s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe kroz izradu tehničke dokumentacije koja je potrebna kako bi se došlo do faze izgradnje bušotine te eksploatacije/proizvodnje geotermalne energije.

Više o grantovima možete pronaći na web stranicama.
EEA Grants | Energija i klimatske promjene
Home | EEA Grants

ZAJEDNO ZA ZELENU, KONKURENTNU I UKLJUČIVU EUROPU

Projekt „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Velikog Korenova – Korenovo GT-1“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 258,2 tis. EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“. Cilj projekta je povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe.

Sadržaj ove podstranice je izrađen uz financijsku potporu Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.
Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost Nositelja projekta Grada Bjelovara te Projektnih partnera Termi Bjelovar d.o.o. i EFLA Consulting Engineers i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.

Podijeli s prijateljima!